Cennik

Podatkowa książka przychodów i rozchodów + VAT – dotyczy podatników dokonujących transakcji tylko krajowych.

 

maksymalna ilość dokumentów Cena netto
30 300,00
40 336,00
50 384,00
60 444,00
80 564,00
100 660,00
140 852,00
170 996,00
200 1 140,00
250 1 320,00
300 1 500,00
350 1 680,00
400 1 860,00
450 2 040,00
500 2 220,00
dla klientów nie mających podpisanej umowy z kancelarią 15,00 zł za każdy wprowadzony dokument, nie mniej jak 500,00zł/miesiąc

 

Powyżej 500 dokumentów – 50,00zł za każde rozpoczęte 20 dokumentów

Dokument – każdy dokument księgowy, taki jak: faktura, rachunek, lista płac, sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący amortyzacji, rozliczenia kosztów, zestawienia kosztów i prowizji bankowych itp.

Cena nie zawiera rozliczenia faktur sprzedaży marża

Na podaną cenę składają się:
– uporządkowanie dokumentów wg zdarzeń chronologicznie oraz z podziałem na dowody zakupu i sprzedaży
– analiza dokumentów źródłowych pod kątem odliczania podatku VAT oraz kosztów uzyskania przychodów,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– sporządzanie wymaganych dla rodzaju działalności rejestrów oraz deklaracji JPK VAT
– wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy podatnika
– informowanie klienta o wysokości podatku do zapłaty (osobiście w kancelarii, telefonicznie lub drogą mailową – wedle życzenia)
– doradztwo podatkowe w pełnym zakresie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej

 

W przypadku cennika dla podatników współpracujących z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w cenę zostały wliczone dodatkowo następujące usługi:

– przeliczenie faktury w obcej walucie
– sporządzenie informacji podsumowującej VAT-UE
– wyliczenie różnic kursowych o ile zapłaty następują na/z rachunek bankowy i są opisane w sposób czytelny

 

Cennik Usług
Podatkowa książka przychodów i rozchodów + VAT – dotyczy podatników współpracujących zarówno z podmiotami krajowymi, unijnymi jak i krajów trzecich

 

maksymalna ilość dokumentów cena netto
20 300,00
30 336,00
40 408,00
60 540,00
80 672,00
100 804,00
140 1 044,00
170 1 224,00
200 1 404,00
250 1 674,00
300 1 944,00
350 2 184,00
400 2 424,00
450 2 634,00
500 2 844,00
dla klientów nie mających podpisanej umowy z kancelarią 15,00zł za każdy wprowadzony dokument, nie mniej jak 550,00zł/miesiąc

 

  • powyżej 500 dokumentów – 70,00zł za każde rozpoczęte 20 dokumentów

 

Cennik Usług
Księgi handlowe + VAT – dotyczy podatników dokonujących transakcji tylko krajowych.

 

maksymalna ilość dokumentów cena netto
50 1 800,00
70 2 040,00
100 2 400,00
130 2 760,00
160 3 120,00
200 3 600,00
powyżej 200 do uzgodnienia
dla klientów nie mających podpisanej umowy z kancelarią 30,00zł od jednego wpisu (dekretu), nie mniej jak 3 000,00zł /miesiąc

 

W przypadku transakcji zagranicznych cena wyższa o 50%

Dokument – każdy dokument księgowy, taki jak: faktura, rachunek, lista płac, sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący amortyzacji, rozliczenia kosztów, zestawienia kosztów i prowizji bankowych, wpis operacji bankowej z wyciągu itp.

Cena nie zawiera rozliczenia faktur sprzedaży marża

Na podaną cenę składają się:
– uporządkowanie dokumentów wg zdarzeń chronologicznie oraz z podziałem na dowody zakupu i sprzedaży
– analiza dokumentów źródłowych pod kątem odliczania podatku VAT oraz kosztów uzyskania przychodów,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– sporządzanie wymaganych dla rodzaju działalności rejestrów oraz deklaracji JPK VAT
– wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy podatnika
– informowanie klienta o wysokości podatku do zapłaty (osobiście w kancelarii, telefonicznie lub drogą mailową – wedle życzenia)
– doradztwo podatkowe w pełnym zakresie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej

W przypadku cennika dla podatników współpracujących z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w cenę zostały wliczone dodatkowo następujące usługi:

– przeliczenie faktury w obcej walucie
– sporządzenie informacji podsumowującej VAT-UE
– wyliczenie różnic kursowych o ile zapłaty następują na/z rachunek bankowy i są opisane w sposób czytelny

Cennik Usług – ogólny Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Biura Rachunkowego ABC w Szczecinie

 

Rodzaj usługi cena netto (+podatek VAT 23%)
dla klientów kancelarii* dla pozostałych osób
doradztwo podatkowe bezpłatnie 300,00zł za 1 godz.
przygotowanie wniosków o niezaleganie z podatkami/składkami ZUS 50,00
złożenie i odbiór wniosków US/ZUS 200,00zł
wnioski kredytowe, do firm leasingowych – wyłącznie dla klientów kancelarii 300,00zł
wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG 100,00 od 200,00zł za wniosek
złożenie i odbiór z Urzędu Miasta 200,00zł
sprawozdanie do GUS-w zależności od stopnia rodzaju sprawozdania od 100,00zł od 200,00zł
deklaracje PCC od 100,00zł – jeżeli dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej od 150,00zł dla pozostałych osób
zeznania, zgłoszenia o nabyciu rzeczy-spadki i darowizny od 200,00zł
reprezentowanie podatnika przed Sądami Administracyjnymi od 350,00zł za przyjęcie pełnomocnictwa + 125,00zł za każdą godzinę od 700,00zł za przyjęcie pełnomocnictwa + 250,00zł za każdą godzinę
reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych bezpłatnie – jeżeli dotyczy prowadzonej działalności od 500,00zł za przyjęcie pełnomocnictwa + 250,00zł za każdą godzinę
wnioski rejestracyjne do Krajowego Rejestru Sądowego od 200,00zł od 300,00zł
sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) stawka za obsługę miesięczną od 2000,00zł
opracowanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, uchwał, umów, statutów i in. od 300,00zł do 1000,00zł w zależności od rodzaju dokumentu
deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych 50,00zł 100,00zł
korekta deklaracji PIT/ZUS/JPK z winy klienta 100,00zł
obsługa kadrowo-płacowa *1 pracownika

założenie akt osobowych pracownika

rozliczenie diet pracownika/przedsiębiorcy

wniosek do ZUS o zasiłek chorobowy, macierzyński itp.

pismo do organu egzekucyjnego lub komorniczego

od 50,00zł

100,00 zł

od 70,00 zł

30,00 zł

od 50,00 zł

wydruk faktury przesłanej mailem 2,00 zł/strona
PIT-11 40,00zł
PIT-4R bezpłatnie 150,00zł
PIT-28 bezpłatnie – jeżeli dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej 150,00zł
PIT-36,PIT-36L bezpłatnie – jeżeli dotyczy TYLKO prowadzonej działalności gospodarczej 200,00zł
PIT-38 od 150,00zł
PIT-39 od 100,00zł
PIT-37 od 80,00zł + 10,00zł za każdy załącznik
wniosek u układ ratalny ZUS/US

wnioski dotyczące dofinansowań, dotacji itp.

udział w czynnościach sprawdzających/kontroli podatkowej

                      od 150,00 zł                                                  od 250,00 zł

10% wartości przyznanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł

od 100zł/300zł                                        nie dotyczy

pozostałe czynności nie wymienione w cenniku 200,00zł za szacowaną godzinę 300,00zł za szacowaną godzinę
ryczałt ewidencjonowany – bez VAT od 200,00zł brutto
ryczałt ewidencjonowany – z VAT od ilości dokumentów zgodnie z cennikiem KPiR

 

klient kancelarii – klient, który ma podpisaną umowę stałą na świadczenie usług z ustaloną stawką miesięczną
obsługa płacowa – listy płac, składki ZUS, zaświadczenia o zatrudnieniu
obsługa kadrowo-płacowa – j.w. oraz podstawowe sprawy kadrowe, takie jak: umowy o pracę, świadectwa pracy, skierowania na badania