Biuro Rachunkowe ABC Sp.zo.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego nr 750

Wlaścicielem Kancelarii Podatkowej i prezesem Biura Rachunkowego Sp. z o.o. jest Małgorzata Chojnowska - doradca podatkowy. Biuro działa na podstawie :
- decyzji Ministra Finansów z dnia 28-07-1997 o wpisie na listę doradców podatkowych - nr wpisu 01013
- wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina , z dnia 01-01-1995 nr UN/005709/94

Najnowsze artykuły