Usługi

Zakres usług

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Doradztwo podatkowe
 • Obsługa w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • Reprezentowanie podatnika przed urzędami kontroli skarbowej
 • Sprawozdania roczne

Rozliczenia roczne

Współpraca:

Szanując Państwa czas, wiedząc ile cennych minut pochłania prowadzenie własnej firmy ograniczamy do minimum konieczność wizyt w naszym biurze. Na początku każdego miesiąca oczekujemy dostarczenia wszelkich dokumentów rozliczeniowych za miesiąc poprzedni, i jednocześnie odebrania wydrukowanych dowodów wpłaty (przelewów) na składki ZUS. Klientom korzystającym z banków elektronicznych kwotę należnych składek przekazujemy osobiście, telefonicznie lub wysyłamy e-mailem.
Po indywidualnym uzgodnieniu terminu, biuro opracowuje dostarczone dokumenty, kontaktując się telefonicznie ze zleceniodawcą w razie spraw wymagających wyjaśnienia.
W uzgodnionym terminie zapraszamy ponownie do siedziby biura celem podpisania deklaracji, a także odbioru :

 • dowodów wpłat na podatek
 • biuletynu
 • listy płac, jeżeli są zatrudnieni pracownicy
 • zestawienia przychodów i kosztów za dany miesiąc
 • faktury

Na tym w zasadzie Państwa rola się kończy.Wszelkie sprawy związane z poprawnym i terminowym rozliczeniem spoczywają na naszym biurze.
Oczywiście przez cały miesiąc jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach otwarcia biura doradzając, informując, reprezntując Państwa w trakcie kontroli.

W ramach zawieranej z nami umowy Klient otrzymuje:

 • usługę prowadzenia ksiąg podatkowych i ewidencji z nimi związanych
 • doradztwo w zakresie podatków
 • informacje o istotnych dla prowadzonej przez Klienta działalności zmianach w prawie podatkowym
 • obsługę w zakresie ubezpieczeń społecznych (łącznie z transmisją danych za pomoca programu PŁATNIK
 • comiesięczną informacje o wynikach finansowych firmy
 • biuletyn podatkowy DORADCA PODATKOWY
 • reprezentujemy Państwa w czasie kontroli oraz przed urzędami skarbowymi i ZUS