Cennik

Podatkowa książka przychodów i rozchodów + VAT – dotyczy podatników dokonujących transakcji tylko krajowych.

 

maksymalna ilość dokumentów Cena netto
10 299,00
30 359,00
40 419,00
50 479,00
60 539,00
80 659,00
100 779,00
120 899,00
140 1 019,00
160 1 139,00
180 1 259,00
200 1 379,00
250 1 799,00
300 2 219,00
350 2 639,00
400 3 059,00

Dla klientów nie mających podpisanej umowy z kancelarią – 15,00 zł za każdy wprowadzony dokument, nie mniej jak 500,00zł/miesiąc

Powyżej 400 dokumentów – 50,00zł za każde rozpoczęte 20 dokumentów

Dokument – każdy dokument księgowy, taki jak: faktura, rachunek, lista płac, sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący amortyzacji, rozliczenia kosztów, zestawienia kosztów i prowizji bankowych itp.

Cena nie zawiera:

– rozliczenie sprzedaży VAT marża,
– deklaracji na ubezpieczenie zdrowotne – Nowy Ład,
– deklaracji do Agencji Rynku Rolnego

 

Na podaną cenę składają się:
– uporządkowanie dokumentów wg zdarzeń chronologicznie oraz z podziałem na dowody zakupu i sprzedaży
– analiza dokumentów źródłowych pod kątem odliczania podatku VAT oraz kosztów uzyskania przychodów,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– sporządzanie wymaganych dla rodzaju działalności rejestrów oraz deklaracji JPK VAT
– wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy podatnika
– informowanie klienta o wysokości podatku do zapłaty (osobiście w kancelarii, telefonicznie lub drogą mailową – wedle życzenia)
– doradztwo podatkowe w pełnym zakresie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej – 30 minut miesięcznie (niewykorzystane minuty nie przechodzą na kolejny miesiąc, powyżej 30 minut 1/2 stawki z cennika)

 

W przypadku cennika dla podatników współpracujących z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w cenę zostały wliczone dodatkowo następujące usługi:

– przeliczenie faktury w obcej walucie
– sporządzenie informacji podsumowującej VAT-UE
– wyliczenie różnic kursowych o ile zapłaty następują na/z rachunek bankowy i są opisane w sposób czytelny

 

Cennik Usług
Podatkowa książka przychodów i rozchodów + VAT – dotyczy podatników współpracujących zarówno z podmiotami krajowymi, unijnymi jak i krajów trzecich

 

maksymalna ilość dokumentów cena netto
10 359,00
30 479,00
40 539,00
50 599,00
60 659,00
80 839,00
100 1 019,00
120 1 139,00
140 1 259,00
160 1 439,00
180 1 619,00
200 1 739,00
250 2 279,00
300 2 81900
350 3 299,00
dla klientów nie mających podpisanej umowy z kancelarią 15,00zł za każdy wprowadzony dokument, nie mniej jak 550,00zł/miesiąc

 

  • powyżej 350 dokumentów – 70,00zł za każde rozpoczęte 20 dokumentów

 

Cennik Usług
Księgi handlowe + VAT – dotyczy podatników dokonujących transakcji tylko krajowych.

 

maksymalna ilość dokumentów cena netto
50 2 000,00
70 2 249,00
100 2 549,00
130 2 799,00
160 3 199,00
200 3 699,00
powyżej 200 do uzgodnienia
dla klientów nie mających podpisanej umowy z kancelarią 30,00zł od jednego wpisu (dekretu), nie mniej jak 3 000,00zł /miesiąc

 

W przypadku transakcji zagranicznych cena wyższa o 50%

Dokument – każdy dokument księgowy, taki jak: faktura, rachunek, lista płac, sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący amortyzacji, rozliczenia kosztów, zestawienia kosztów i prowizji bankowych, wpis operacji bankowej z wyciągu itp.

Cena nie zawiera:

– rozliczenie sprzedaży VAT marża,
– deklaracji na ubezpieczenie zdrowotne – Nowy Ład,
– deklaracji do Agencji Rynku Rolnego
– ustalenia planu kont,
– opracowania polityki rachunkowości

Na podaną cenę składają się:
– uporządkowanie dokumentów wg zdarzeń chronologicznie oraz z podziałem na dowody zakupu i sprzedaży
– analiza dokumentów źródłowych pod kątem odliczania podatku VAT oraz kosztów uzyskania przychodów,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– sporządzanie wymaganych dla rodzaju działalności rejestrów oraz deklaracji JPK VAT
– wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy podatnika
– informowanie klienta o wysokości podatku do zapłaty (osobiście w kancelarii, telefonicznie lub drogą mailową – wedle życzenia)
– doradztwo podatkowe w pełnym zakresie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej – 30 minut miesięcznie (niewykorzystane minuty nie przechodzą na kolejny miesiąc, powyżej 30 minut 1/2 stawki z cennika)

W przypadku cennika dla podatników współpracujących z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w cenę zostały wliczone dodatkowo następujące usługi:

– przeliczenie faktury w obcej walucie
– sporządzenie informacji podsumowującej VAT-UE
– wyliczenie różnic kursowych o ile zapłaty następują na/z rachunek bankowy i są opisane w sposób czytelny

Cennik Usług – ogólny Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Biura Rachunkowego ABC w Szczecinie

 

Rodzaj usługi cena netto (+podatek VAT 23%)
dla klientów kancelarii* dla pozostałych osób
doradztwo podatkowe powyżej 30 min – 150,00zł za 1 godz. 300,00zł za 1 godz.
przygotowanie wniosków o niezaleganie z podatkami/składkami ZUS 50,00
złożenie i odbiór wniosków US/ZUS 200,00zł
wnioski kredytowe, do firm leasingowych – wyłącznie dla klientów kancelarii 300,00zł
wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG 100,00 od 200,00zł za wniosek
złożenie i odbiór z Urzędu Miasta 200,00zł
sprawozdanie do GUS-w zależności od stopnia rodzaju sprawozdania od 100,00zł od 200,00zł
deklaracje PCC od 100,00zł – jeżeli dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej od 150,00zł dla pozostałych osób
zeznania, zgłoszenia o nabyciu rzeczy-spadki i darowizny od 200,00zł
reprezentowanie podatnika przed Sądami Administracyjnymi od 350,00zł za przyjęcie pełnomocnictwa + 125,00zł za każdą godzinę od 700,00zł za przyjęcie pełnomocnictwa + 250,00zł za każdą godzinę
reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych bezpłatnie – jeżeli dotyczy prowadzonej działalności od 500,00zł za przyjęcie pełnomocnictwa + 250,00zł za każdą godzinę
wnioski rejestracyjne do Krajowego Rejestru Sądowego od 200,00zł od 300,00zł
sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) stawka za obsługę miesięczną od 2000,00zł
opracowanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, uchwał, umów, statutów i in. od 300,00zł do 1000,00zł w zależności od rodzaju dokumentu
deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Agencja Rynku Rolnego) 50,00zł 100,00zł
korekta deklaracji PIT/ZUS/JPK z winy klienta

miesięczny koszt obsługi ZUS PUE (pełnomocnictwo i dostęp)

jednorazowa pomoc przy wysyłce wniosków z ZUS PUE

roczna informacja ZUS IWA

100,00zł

100,00zł

25,00zł

50,00zł

obsługa płacowa* 1 pracownika

obsługa kadrowo-płacowa* 1 pracownika

założenie akt osobowych pracownika

rozliczenie diet pracownika/przedsiębiorcy

wniosek do ZUS o zasiłek chorobowy, macierzyński itp.

pismo do organu egzekucyjnego lub komorniczego

od 60,00 zł

od 70,00zł

100,00 zł

od 70,00 zł

30,00 zł

od 50,00 zł

wydruk faktury przesłanej mailem 2,00 zł/strona
PIT-11 40,00zł
PIT-4R bezpłatnie 150,00zł
PIT-28 bezpłatnie – jeżeli dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej 150,00zł
PIT-36,PIT-36L bezpłatnie – jeżeli dotyczy TYLKO prowadzonej działalności gospodarczej 200,00zł
PIT-38 od 150,00zł
PIT-39 od 100,00zł
PIT-37 od 80,00zł + 10,00zł za każdy załącznik
wniosek u układ ratalny ZUS/US

wnioski dotyczące dofinansowań, dotacji itp.

udział w czynnościach sprawdzających/kontroli podatkowej

wyliczenie składki zdrowotnej Nowy Ład

ustalenie planu kont (księgi handlowe)

opracowanie polityki rachunkowości (księgi handlowe)

zeznanie roczne ZUS

      od 300,00 zł + 2% prowizja od wysokości udzielonego układu ratalnego                           10% wartości przyznanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł

od 100zł/300zł                                        nie dotyczy

                                      50,00 zł                                       od 100,00 zł

       500,00 zł                                            nie dotyczy

     1 000,00 zł                                           nie dotyczy

                              od 200,00 zł                                        od 300,00 zł

pozostałe czynności nie wymienione w cenniku 200,00zł za szacowaną godzinę 300,00zł za szacowaną godzinę
ryczałt ewidencjonowany – bez VAT od 250,00zł brutto
ryczałt ewidencjonowany – z VAT od ilości dokumentów zgodnie z cennikiem KPiR

 

klient kancelarii – klient, który ma podpisaną umowę stałą na świadczenie usług z ustaloną stawką miesięczną
obsługa płacowa – listy płac, składki ZUS, zaświadczenia o zatrudnieniu
obsługa kadrowo-płacowa – j.w. oraz podstawowe sprawy kadrowe, takie jak: umowy o pracę, świadectwa pracy, skierowania na badania