𝐊𝐎𝐍𝐈𝐄𝐂 𝐙 𝐈𝐋𝐔𝐙𝐎𝐑𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘𝐌 𝐖𝐒𝐏Ó𝐋𝐍𝐈𝐊𝐈𝐄𝐌 𝐖 𝐙𝐔𝐒??

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2024 r. – III UZP 8/23

Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 t. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 t., poz. 1230).

Tak odpowiedział SN na zadane pytanie: Czy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów zapewniających mu możliwość swobodnego kształtowania treści uchwał na zgromadzeniu wspólników i podejmowania decyzji dotyczących działalności spółki podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych?