Biała Lista Podatników VAT

Szanowni Państwo,

Od 1 września 2019 r. zaczęła funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach podatku VAT (czynnych, podmiotów wykreślonych z rejestru podatników VAT i tych, którym odmówiono rejestracji). Ważną informacją, którą będzie można sprawdzić w tym wykazie będzie też numer rachunku bankowego kontrahenta (podatnika VAT).

Biała lista:  
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka?fbclid=IwAR2xqKi-wl7ImgKROSgtmHfD0–hQmfxq_wlBf7FdXQFWTYux8z0B65jBsU

Proszę samodzielnie sprawdzić, czy wszystkie rachunki bankowe są zgłoszone. W przypadku ich braku należy dokonać aktualizacji w CEIDG lub Urzędzie Skarbowym.

Jakie informacje znajdziecie Państwo na białej liście podatników VAT?

  • Sprawdzicie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
  • Jeśli kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznacie podstawę prawną tych decyzji.
  • Potwierdzicie numer rachunku bankowego, na jaki trzeba uregulować płatność.

Rachunki firm na białej liście podatników VAT

Rachunki, które się na niej znajdą, zostaną pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Będą to te same numery rachunków, które zostały podane przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Jeśli numery rachunków, z których korzysta Państwa firma, zmieniły się od czasu jej założenia, powinniście Państwo zaktualizować te informacje w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) lub poprzez CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).
Biała lista nie będzie uwzględniać rachunków prywatnych tj. ROR. Zatem za każdym razem, gdy będziecie Państwo płacili na rachunek prywatny sprzedawcy a wartość transakcji będzie równa lub powyżej 15 tys. zł będzie trzeba składać zawiadomienie w urzędzie skarbowym sprzedawcy.

Jakie będą sankcje za korzystanie z innego rachunku niż widniejący na białej liście podatników VAT?

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacą Państwo swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tysięcy zł lub za towary z załącznika numer 15 do ustawy VAT, na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

  • nie będziecie Państwo mieli możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwotyNie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielicie płatność wynikającą z jednej faktury,
  • będziecie Państwo ponosili ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. 

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinni Państwo sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujecie zrealizować przelew.

Będą Państwo mogli uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujecie o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

O czym trzeba pamiętać?

  • Po 1 września proszę sprawdzić swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT prowadzonej przez szefa KAS. W szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie współpracowało się. Jeśli nie znajdziecie tam Państwo firmy, z którą chcecie współpracować, to znaczy, że nie jest ona płatnikiem podatku VAT.
  • Po 1 września, w dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar proszę sprawdzić czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, należy to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.
  • Jeśli przyjmujecie Państwo płatności powyżej 15 tys. zł, proszę sprawdzić na białej liście podatników VAT czy numery rachunków Państwa firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje Państwa kontrahentów, którzy będą płacić za towary lub usługi po 31 grudnia 2019.