DIETA PUDEŁKOWA KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODÓW – 0112-KDIL2-2.4011.178.2023.3.AG

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 17 maja 2023 r.  0112-KDIL2-2.4011.178.2023.3.AG  podatnik zaliczy do kosztów działalności gospodarczej wyżywienie dla zatrudnionego pracownika.

Wg DKIS „ wydatki na zakup cateringu dietetycznego są przejawem i wyrazem Państwa starań jako pracodawcy dążącego do zadowolenia pracownika z warunków pracy, co w konsekwencji ma zwiększać jego motywację do pracy oraz wydajność pracy. Zadowolenie pracownika ma się przyczynić do tego, że nie będzie on szukał bardziej atrakcyjnego miejsca pracy, a Państwo nie będą zmuszeni szukać nowego pracownika ani nie będą narażeni na zaprzestanie działalności gospodarczej na czas poszukiwania kogoś na jego miejsce. To z kolei pozwoli sprawniej zrealizować cele biznesowe założone przez Państwa, co w efekcie ma się przełożyć na uzyskiwane przez Państwa przychody. Ponadto wskazane wydatki nie są również wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie przepisów art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stwierdzam, że w przypadku opisanym przez Państwa zachodzi związek przyczynowo-skutkowy dający podstawy do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na zakup usług cateringowych dla pracownika”.

 

Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z tą samą interpretacją wartość cateringu stanowi nieodpłatne świadczenie pracownika, które powinno być uwzględnione jako przychód na liście płac.