Klimatyzacja z pompa ciepła

Klimatyzacja z pompa ciepła

Zgodnie z objaśnieniami:

Wydatki na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania nie uprawniają podatnika do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Zgodnie z interpretacją 0114-KDIP3-2.4011.1118.2022.3.AC z dnia 15-02-2023 r:

Jeżeli klimatyzacja z funkcją grzania jest wyposażona w pompę ciepła i urządzenie to  przyczyni się do ograniczenia zużycia paliw kopalnianych do ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, to poniesione wydatki na zakup i montaż takiego  klimatyzatora z funkcją ogrzewania można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.