Manicure kosztem uzyskania przychodów

Co prawda, jak stwierdził w interpretacji indywidualnej DIS w piśmie z dnia 22.03.2023 r.,  nr 0115-KDIT3.4011.172.2023.3.AD „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.” To jednak „dokonując oceny, czy dane koszty mają taki charakter, należy rozpatrywać zasadność ich poniesienia przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie wizerunku podatnika, to wówczas koszty te mają taki charakter.”

„ Na zdjęciach i w filmach realizowanych przez Panią prezentowane są wyłącznie Pani dłonie. Koniecznym i wymaganym zabiegiem jest odpowiednia pielęgnacja dłoni widocznych na zdjęciach i filmach realizowanych na potrzeby kontrahenta. Kontrahenci wymagają na zdjęciach i filmikach aby Pani dłonie były widoczne, tworząc filmiki krok po kroku, prezentując gotowe produkty. Mają również wymagania co do koloru paznokci w zależności jaka jest to współpraca. W świetle powyższego uznać należy, że wydatki na stylizację paznokcie nie kwalifikują się do kosztów reprezentacji wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są one bowiem nierozerwalnie związane z wykonywanymi przez Panią usługami. Dłonie stanowią bowiem Pani narzędzie pracy, których wygląd dostosowuje Pani do wymagań kontrahentów.”

 

#manicure #koszty uzyskania przychodów # Pismo z dnia 22.03.2023  nr 0115-KDIT3.4011.172.2023.3.AD, http://sip.mf.gov.pl.