Nadal można amortyzować budynki mieszkalne I SA/Łd 258/23 z dnia 27 czerwca 2023 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2022 r. o sygnaturze 0111-KDIB1-2.4010.481.2022.1.AW).

WSA w Łodzi  uwzględnił skargę podatnika uchylając zaskarżoną interpretację i stwierdził, że podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od nieruchomości mieszkalnych wprowadzonych do ewidencji do 31 grudnia 2021 r. do momentu pełnej ich amortyzacji, a więc również po 2022 r.

Sąd w ustnym uzasadnieniu stwierdził, że obowiązujące przepisy są niezgodne z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych.

Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok WSA w Łodzi z 27.06.2023 r., I SA/Łd 258/23

I SA/Łd 258/23 – Wyrok WSA w Łodzi z 2023-06-27 (nsa.gov.pl)