Stawka ryczałtu u informatyka

Każda czynność związana z działaniami informatycznymi jest związana z oprogramowaniem, a co za tym idzie, stawka zryczałtowanego podatku wynosi nie 8,5% a 12%  jak stwierdził DKIS  w interpretacji indywidualnej z dnia 10 marca 2023 r.  nr 0114-KDIP3-1.4011.37.2023.2.KF.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w piśmie DKIS z dnia 21 lutego 2023 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.943.2022.2.MZ).

Jak widać nieistotny w sprawie jest fakt, że ustawodawca  w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w art.12 ust.1 pkt 2b wskazał katalog usług opodatkowanych stawką 12%, w którym nie mieszczą się wykonywane przez podatnika usługi, zakwalifikowane przez GUS do grupowania PKWiU 62.01.12.0, „bowiem w przypadku PKWiU ex 62.01.1 wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania. Okoliczność, że do Pana zakresu obowiązków nie należy tworzenie oprogramowania komputerowego, nie jest wystarczającą przesłanką do uznania braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem.”