Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna przysługuje równie wtedy, jeżeli formalnie dom nie został oddany do użytku – tak wynika z najnowszych objaśnień Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r. (gov.pl):

Status budynku (każdego bez względu na to kiedy został wybudowany) może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Przy czym kryterium „oddania budynku do użytkowania” nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej lub o braku takiej możliwości. Prawo budowlane nie wyklucza bowiem traktowania jako „budynek” obiektu, co do którego nie miało miejsce formalne oddanie do użytkowania.