WAŻNE! #1 pomoc de minimis

Szanowni Państwo,

Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie udzielania przez
Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy
de minimis dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
(MŚP).
Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów pozwoli na objęcie gwarancjami
do 80% kredytów.
Ministerstwo Finansów zdecydowało o obniżeniu opłaty prowizyjnej od
takich gwarancji z obecnego poziomu 0,5% do 0%.
Zmiana rozporządzenia podyktowana jest zagrożeniem koronawirusem i
wyzwaniem, jakie ta sytuacja niesie dla polskich przedsiębiorców, w tym
MŚP – powiedział minister Tadeusz Kościński.

Na tą chwilę to wszystko co mamy, będziemy Państwa informować na bieżąco.