WAŻNE!! #12 zwolnienie z CIT

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT za 2019

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 27.03.2020 DZ.U. poz. 542 przedłużył termin na złożenie CIT-8 do 31.05.2020 roku.

Jednocześnie uległ przedłużeniu termin do zapłaty podatku CIT  do  31.05.2020 roku.

Czekamy na kolejne przedłużenia terminów w sprawie PIT i sprawozdań finansowych.

Będziemy Państwa na bieżąco informować.