WAŻNE! #24 Zaniechanie poboru podatku PIT od tzw. frankowiczów

Szanowni Państwo,

Jak informuje Ministerstwo Finansów na  swojej stronie www.podatki.gov.pl  rozporządzeniem z dnia 27 marca 2020 r. Minister Finansów zaniechał poboru podatku PIT od niektórych dochodów związanych z kredytami mieszkaniowymi

Jest to kontynuacja dotychczasowych, korzystnych rozwiązań podatkowych dla osób, które mają kredyt mieszkaniowy (w tym dla tzw. „frankowiczów”).

Podatek PIT nie będzie pobierany od dochodów (przychodów) z tytułu:

  1. umorzonych wierzytelności dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe, a także
  2. ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej

‒ udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. przez podmioty, które podlegają nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw (które regulują zasady ich funkcjonowania).

Przychody objęte rozporządzeniem, wykazane w otrzymanych od banków PIT-11 za 2019 r., nie podlegają opodatkowaniu. Nie wykazuje się ich w zeznaniu za 2019 r. Osoby, które już rozliczyły roczny PIT (zarówno elektronicznie jak i papierowo) i uwzględniły te przychody w rozliczeniu, powinny złożyć korektę.

Rozporządzenie zostało opublikowane 30 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 548 (Dz. U. z 2020 r. poz. 548).

Rozporządzenie weszło w życie 31 marca 2020 r. i dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.