WAŻNE! #3 pakiet antykryzysowy

akiet antykryzysowy z dnia 18.03.2020

W dniu 18 marca 2020 r. podczas konferencji prasowej
ogłoszony został przez Premiera Mateusza Morawieckiego pakiet antykryzysowy:

Szacunkowa wartość pakietu 212 mld zł

I Filar obrony pracowników przed utratą miejsc pracy

  • Cel: w solidarny sposób pracodawca, pracownik i
    państwa partycypuje w osłonie miejsc pracy

– Dla przedsiębiorstw, które odnotują spadek obrotów państwo
(stratę) pokryje 40% wynagrodzenia do wynagrodzenia średniego w gospodarce narodowej
(konieczne będzie spełnienie określonych kryteriów), a kolejne 40% pokryje
pracodawca.

– Dla osób zatrudnionych na umowie zlecenie, umowie o dzieło
czy samozatrudnionych – wypłata środków do 80% minimalnego wynagrodzenia.

– Zasiłek opiekuńczy w sytuacji gdy nastąpi konieczność
przedłużenia zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zostanie przedłużony.

II Filar dla przedsiębiorców

– Leasing operacyjny dla spedycji
i sektora transportowego

– Mikropożyczki do 5 000 zł

– Rozwiązanie dotyczące płynności firm

– Odroczenia składek na ZUS i podatków

III Wsparcie dla służby zdrowia

7 mld złotych na szpitale zakaźne

Materiały ochronne, sprzęt i aparatura medyczna, modernizacja bazy szpitalnej

IV Zapewnienie bezpieczeństwa systemu finansowego

Bezpieczeństwo depozytów, lokat itp

V Filar inwestycji publicznych

Nakłady na cyfryzację, infrastrukturę drogową, kolejową,
energetyczną.

Projekt ustawy ma być przedstawiony
w tym tygodniu. Szczegóły konkretnych działań i warunków ich udzielania dla
przedsiębiorstw do czasu przedstawienia projektu ustawy wciąż pozostają
nieznane.