WAŻNE! #4 zaktualizowany pakiet antykryzysowy

Szanowni Państwo,

W dniu 18 marca 2020 r. podczas konferencji prasowej ogłoszony został przez Premiera Mateusza Morawieckiego pakiet antykryzysowy (osłonowy):
Szacunkowa wartość pakietu 212 mld zł
I. Filar obrony pracowników przed utratą miejsc pracy
  • Cel: w solidarny sposób pracodawca, pracownik i państwa partycypuje w osłonie miejsc pracy
– Dla przedsiębiorstw, które odnotują spadek obrotów (stratę) państwo pokryje 40% wynagrodzenia do wynagrodzenia średniego w gospodarce narodowej (konieczne będzie spełnienie określonych kryteriów), a kolejne 40% pokryje pracodawca. Dotyczyć to ma przedsiębiorstw, które nie będą dokonywały zwolnień pracowników.
– Dla osób zatrudnionych na umowie zlecenie, umowie o dzieło czy samozatrudnionych w przypadku spadku dochodów – wypłata środków do 80% minimalnego wynagrodzenia.
– Zasiłek opiekuńczy w sytuacji, gdy nastąpi konieczność przedłużenia zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zostanie przedłużony.
– Pracownicy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych w bankach.
II. Filar dla przedsiębiorców
– Leasing operacyjny dla spedycji i sektora transportowego z ARP z odroczonymi o 3 miesiące ratami.
– Mikropożyczki do 5 000 zł (dla przedsiębiorstw zatrudniających 9 pracowników, na okres 12 miesięcy).
– Rozwiązanie dotyczące płynności firm, w tym przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskanie nowego finansowania zabezpieczonego w 80% gwarancjami de minimis BGK.
– Odroczenia składek na ZUS  bez dodatkowych kosztów związanych z odroczeniem lub rozłożeniem na raty (bez opłaty prolongacyjnej).
– Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczną prolongatę wiz i pozwoleń na pracę.
– Termin złożenia deklaracji PIT zostanie przesunięty do końca czerwca.
– Brak kar dla przedsiębiorstw z tytułu opóźnień realizowanych umów wynikających z zamówień publicznych.
– Przesunięcie terminów oraz obowiązków administracyjnych i sądowych.
III. Wsparcie dla służby zdrowia
7,5 mld złotych na szpitale zakaźne, w tym na rozwój infolinii dla Pacjenta oraz Lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medyczne, a także materiały ochronne, sprzęt i aparaturę medyczną oraz modernizację bazy szpitalnej.
IV. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu finansowego
Pakiet ten ma na zadanie zapewnienia bezpieczeństwa depozytów lokat płatności, wpłat, wypłat płatności, funkcjonowania systemu finansowego.
V. Filar inwestycji publicznych
Nakłady na cyfryzację, infrastrukturę drogową, kolejową,
energetyczną, szkoły.  Środki dedykowane na ten cel mają wynieść ok. 30 mld zł.
Projekt ustawy ma być przedstawiony w tym tygodniu. Szczegóły konkretnych działań i warunków ich udzielania dla przedsiębiorstw do czasu przedstawienia projektu ustawy wciąż pozostają
nieznane.