WAŻNE! #41 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

Informujemy, że ruszyły wnioski o dofinansowanie przez starostę wynagrodzeń pracowniczych praz działalności przez osoby niezatrudniające pracowników.

Nie ma naboru jeszcze na pożyczki dla przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników.

Obrazek dla: Nabór na dofinansowanie części kosztów
       prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
       samozatrudnionych - art. 15zzc

Nabór na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – art. 15zzc

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie ogłasza nabór (15 zzc) Wniosków o udzielenie dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, o których mowa w art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19…

15 kwi`20
Obrazek dla: Nabór na dofinansowanie części kosztów
        wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych
        i średnich przedsiębiorców - art. 15zzb

Nabór na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – art. 15zzb

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie ogłasza nabór (art. 15 zzb) Wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19…