WAŻNE! #45 pożyczka płynnościowa ZARR

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z możliwościami jakie daje pożyczka płynnościowa udzielana przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego

https://www.zarr.com.pl/pozyczka-plynnosciowa/

W związku z ogólnoświatowym problemem epidemicznym związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na terenie Rzeczypospolitej Polski wprowadzono szereg ograniczeń i restrykcji wpływających na funkcjonowania przedsiębiorców, ich zdolności zarobkowe, a w konsekwencji na płynność finansową i bieżące zdolności płatnicze.

Mając powyższe na uwadze, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. opracowała nowy produkt finansowy – Pożyczkę Płynnościową, o którą już z dniem 21 kwietnia br. mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

Oferowana pożyczka płynnościowa daje firmom możliwość pozyskania do 250 000 zł z okresem kredytowania do 5 lat (60 miesięcy) na finansowanie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

  • bieżących potrzeb w zakresie finansowania kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zabezpieczenie płynności finansowej zagrożonej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które powstały po 1 stycznia 2020 roku, które są niesporne, nie są objęte postępowaniem egzekucyjnym lub sądowym oraz nie uległy przedawnieniu,
  • pokrywanie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami, kosztami utrzymania pomieszczeń,
  • zakup towarów handlowych,
  • wydatki na zakup środków trwałych, bezpośrednio związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w wys. do 30% kwoty udzielonej pożyczki.

Dodatkowo, przedsiębiorca ma prawo do 6-miesiecznej karencji w spłacie kapitału pożyczki lub w spłacie kapitału i odsetek, od dnia jej przyznania, przy założeniu, że nie wydłuży ona maksymalnego okresu spłaty.

Pożyczka przeznaczona jest dla MMŚP, którzy m.in. posiadają status  mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku, posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia).

Nowy produkt stanowi bardzo dobrą alternatywę dla kredytów w komercyjnych bankach. Co więcej, udzielana może być co do zasady na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Produktu – do pobrania poniżej.

Przedsiębiorca, zainteresowany pozyskaniem wsparcia, winien pobrać Dokumenty Aplikacyjne, wypełnić i odesłać na adres e-mail: pozyczkiZFR@zarr.com.pl

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z doradcami Agencji Rozwoju Regionalnego:

Agnieszka Głodkowska, tel. +48 512 205 545

Krzysztof Bałkowski, tel. + 48 512 205 846

Anna Szostak, tel. +48 500 845 187