WAŻNE! #46 subwencje – pożyczki z możliwością umorzenia do 75%

Szanowni Państwo,

Czekamy na ogłoszenie możliwości składania wniosków dla firm
zatrudniających od 1 do 9 pracowników:

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html

oraz firm zatrudniających pow. 9 pracowników:

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html

Główne założenia:

– spadek obrotów przynajmniej o 25 % w stosunku do poprzedniego miesiąca
lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego

– utrzymanie działalności gospodarczej – 12 miesięcy  – możliwość
umorzenia 25% pożyczki  ( subwencji)

– utrzymanie stanu zatrudnienia – 12 miesięcy:

– w przypadku firm do 9 pracowników wysokość subwencji liczona od
pracowników

– w przypadku większych firm od obrotów

-wnioski składane elektronicznie przez bank – składają Państwo osobiście
– my nie mamy takiej możliwości

– pożyczki – subwencje zabezpieczone własnym wekslem

Proszę o zapoznanie się z ogólnymi warunkami wskazanymi na stronie PFR
powołanego  do wsparcia przedsiębiorców w czasie kryzysu