WAŻNE! #50 Pracownicze Plany Kapitałowe

Szanowni Państwo,

Poniższe informacje są skierowane do osób zatrudniających (teraz lub w przyszłości) pracowników – zarówno na umowę o pracę jak i na umowę zlecenie – od wynagrodzeń, których odprowadzane są składki ZUS (studenci nie liczą się).

Pracownicze Plany Kapitałowe

Termin przystąpienia:

  1. firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30.06.2019)

– umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 27 października 2020 r.,
– umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

  1. firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019)

– umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 27 października 2020 r.,
– umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

  1. pozostałe podmioty zatrudniające

– umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
– umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Firmy zatrudniające co najmniej 10 osób muszą przystąpić do programu PPK. Nawet jeśli w firmie jest 15 pracowników i wszyscy oświadczą, że nie chcą przystępować do PPK, to pracodawca i tak jest zobowiązany zawrzeć umowę o zarządzanie i przeprowadzić cały proces wdrożenia. Jeżeli bowiem w firmie pojawi się nowy pracownik, który będzie chciał przystąpić do PPK, a pracodawca powie, że nie przyjmuje takich pracowników, to zapłaci karę, ponieważ nie można zniechęcać do PPK.

Nie przystępować do programu mogą tylko mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób w przypadku, gdy wszyscy pracownicy nie będą chcieli dołączyć do PPK.

Do PPK automatycznie zapisywani są wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 55. roku życia oraz z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu (czyli zarówno pracownicy na etacie jak i pracujący np. na umowę zlecenie).
Natomiast osoby, które ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70. roku życia, mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek. A zatem, w PPK nie będą mogły wziąć udziału m.in.:

  • osoby niepełnoletnie,
  • osoby samozatrudnione,
  • pracownicy, którzy ukończyli 70. rok życia.

Pracownicy, którzy nie chcą przystąpić do programu muszą złożyć do pracodawcy stosowny wniosek – w załączeniu.

Zgodnie z przepisami ustawy, okres ważności deklaracji o rezygnacji będzie wynosił 4 lata – co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracownika o ponownym dokonywaniu wpłat na rzecz PPK. Jeśli nadal nie będzie on chciał uczestniczyć w programie, będzie musiał złożyć kolejną deklarację o rezygnacji.

Poniżej odnośnik do oficjalnej strony programu PPK na której znajdą Państwo wszystkie odpowiedzi i wskazówki. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt z firmami zajmującymi się prowadzeniem PPK, jako Biuro nie udzielamy takich informacji gdyż nie jest to w zakresie naszych kompetencji. W załączeniu przesyłamy deklarację rezygnacji dla pracowników oraz listę podmiotów zajmujących się PPK (lista pochodzi z oficjalnej strony PPK).

https://www.mojeppk.pl/