WAŻNE! #66 VAT SLIM – faktury korygujące

Od stycznia weszły nowe rozwiązania dotyczące wystawiania faktur.

 

Najwięcej problemów i zamieszania jest z korektami sprzedaży in minus.

Generalnie problem leży w tym, aby zarówno sprzedawca (pomniejszający swój podatek należny) pomniejszył go w jednym okresie rozliczeniowym – miesiącu z nabywcą (który wówczas powiększa swój podatek naliczony).

Proszę mieć na uwadze, że Biuro pracuje na dokumentach otrzymanych od Państwa. Do tej pory widząc podpisaną fakturę korygującą z wpisaną datą jej odbioru – nie było wątpliwości kiedy ją ująć w księgach.

Obecnie nie data odbioru jest istotna, tylko uzgodnienia jakie zapadły pomiędzy firmami. Można na przykład na fakturze korygującej oprócz potwierdzenia jej odbioru (co nadal jest postępowaniem właściwym) – umieścić adnotację (przykładowa poniżej), że ustalono rozliczenie podatku VAT w momencie odbioru tejże faktury przez kontrahenta.

„Podpisując niniejszą fakturę korygującą, Wystawca i Odbiorca potwierdzają, że udokumentowane nią czynności wskazane w pozycji „przyczyna wystawienia korekty” są wzajemnie uzgodnione na dzień podpisania dokumentu”