WAŻNE! #70 składka zdrowotna w pigułce

Nowy Ład składka zdrowotna

Zmiana terminu opłacania składek na dzień 20 (zamiast 10 lub 15)

  • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku;
  • obowiązek składania co miesiąc deklaracji (każdego miesiąca  inna kwota do zapłaty;
  • obowiązek złożenia zeznania rocznego (dopłata albo zwrot).

podatek liniowy – 4,9 %

– skala – 9%

– podstawa jednak nie niższa jak 9% minimalnego wynagrodzenia (min. składka w rok 2022  – 270,90 zł)

– ryczałt zależny od przychodu:

– podstawa: 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, o ile przychody za ten rok nie przekroczą 60 000,00 zł (dzisiaj byłoby to 307 zł);

– podstawa 100% przy przychodach 60 000,00 – 300 000,00 zł  (dzisiaj 511,00 zł)

– podstawa 180% przy przychodach ponad 300 000,00 zł (dzisiaj około 920,00 zł)