WAŻNE! #73 leasing samochodu – Nowy Ład

2.SAMOCHODY – leasing operacyjny art.23b ust.1

 

Jak jest?

Leasing operacyjny (dotyczy leasingu wszelkich maszyn i urządzeń, nie tylko samochodów) jest umową. Za używanie przedmiotu leasingu płacimy miesięczną ratę. Po zakończeniu umowy mamy prawo (prawo, nie obowiązek!!!) do wykupu przedmiotu leasingu. I jest to czynność odrębna.

W przypadku osób fizycznych dokonujemy wyboru, czy chcemy wprowadzić przedmiot leasingu do ewidencji środków trwałych czy nie. Rezygnując z tego prawa, po 6 miesiącach sprzedając samochód, maszynę czy urządzenie nie wykazujemy takiej sprzedaży w zeznaniu bowiem nie mamy do czynienia ze składnikiem majątku „firmowego”. Zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu na gruncie art.10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Jak będzie?

Ustawodawca w art.14 w ust.2 uchwalił przepis pkt 19, który stanowi, że przychody z odpłatnego zbycia składników, będących rzeczami ruchomymi, które były przedmiotem leasingu operacyjnego stanowią przychód z działalności gospodarczej podobnie jak inne rzeczy ruchome wycofane z działalności gospodarczej (6 lat) – art.10 ust.2 pkt.4. Moim zdaniem, z przepisu to bezpośrednio nie wynika, jednak zgodnie z uzasadnieniem projektu taki był cel ustawodawcy. Nie wprowadzenie w koszty (lub do ewidencji środków trwałych) „wykupu” będzie – kolokwialnie rzecz ujmując – traktowany jako wycofanie składników z działalności gospodarczej.

„Jeśli leasing był na firmę i w jego efekcie generowane były koszty uzyskania przychodu zmniejszające jej podatek do zapłaty, to również sprzedaż takiego firmowego samochodu powinna się odbyć w ramach działalności gospodarczej. A przychód ze sprzedaży powinien być opodatkowany tak jak w każdym innym przypadku sprzedaży majątku firmowego” – tak te zmianę argumentował resort finansów.

 

Co to oznacza dla Państwa?

 

Według niektórych interpretacji – że nawet wykupienie samochodu (maszyn i urządzeń również) w tym roku, a sprzedaż w przyszłym po pół roku od wykupu będzie skutkowała powstaniem przychodu z działalności gospodarczej.

Według mnie ( i większości innych również), ze skoro przepis pkt 19 art.14 ust.2 będzie obowiązywał od przyszłego roku, zatem wykup samochodu w tym roku a sprzedaż w roku następnym (bez wprowadzania samochodu w koszty lub do ewidencji środków trwałych) nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego tak, jak jest to w obecnym stanie prawnym.

Niestety ustawodawca nie wprowadził przepisów przejściowych, w związku z tym, leasingi rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2022 r., o ile zostaną zakończone po 31 grudnia 2021 r. (bez względu na to, czy będzie to wykup przed terminem czy zgodnie z obowiązującą umową) będą korzystały z nowych rozwiązań; wykup samochodu (przedmiotów ruchomych) z leasingu po zakończeniu umowy leasingowej będzie traktowany tak, jakby to był majątek firmowy, a niewprowadzenie przedmiotu leasingu w koszty lub do ewidencji środków trwałych jako wycofanie takiego przedmiotu z działalności gospodarczej. Sprzedaż bez podatku będzie możliwa po 6 latach.

 

Nad czym należy się zastanowić?

 

Może należy wykupić przedmiot leasingu do końca tego roku (zdążycie Państwo, zapewniam)? Wartość wykupu jest to ilość rat pozostałych do końca umowy. Przy czym należy pamiętać, że wartość wykupu nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodów i nie będzie możliwości odliczenia podatku VAT.

Każdy z Państwa powinien sam dokonać analizy, czy na pewno ta opcja jest dla Państwa korzystna (bo nie zawsze będzie) pamiętając o tym, że w ramach uszczelniania systemu podatkowego, sprzedaż dotychczasowego  przedmiotu leasingu od nowego roku będzie skutkowała opodatkowaniem zarówno podatkiem VAT (23%) jak i podatkiem dochodowym.