WAŻNE! #75 ryczałt ewidencjonowany – Nowy Ład

  1. Ryczałt dla każdego

Ustawodawca nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadził możliwość większej grupie przedsiębiorców rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może stanowić alternatywną formę opłacania podatków w celu zmniejszenia obciążenia nieodliczalną składką zdrowotną.

 

Ustawodawca umożliwił możliwość rozliczania się w tej formie przedsiębiorcom również zatrudniającym pracowników, ograniczając krąg podatników w definicji wolnego zawodu (m.in. do tłumaczy, adwokatów, księgowych, brokerów czy maklerów) oraz zmniejszył niektórym grupom wysokość stawki.

Niższe stawki dotyczą w głównej mierze  lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, oraz zawody techniczne, tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych.

W przypadku wymienionych zawodów stawka ryczałtu od nowego roku wyniesie 14% od przychodów, niezależnie od tego, czy będą zatrudniali pracowników czy nie (dzisiaj ta stawka wynosi 15 i 17%). Obniżeniu do 12%  ulegnie  również stawka podatku dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT.