WAŻNE! #79 Obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego

AKTUALIZACJA – Wprowadzenie poniższego obowiązku zostało przesunięte na 2023 rok.

Obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego art.19 ustawy Prawo przedsiębiorców (art. 22 ustawy nowelizującej)

 

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł  8 000,00 zł lub równowartość tej kwoty.

 

Co to oznacza ?

 

Że od 1 stycznia wszelkie transakcje pomiędzy przedsiębiorcami pow. 8 000,00 zł (jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) muszą odbywać się w formie bezgotówkowej pod rygorem:

 

– nie uznania wydatków za koszt uzyskania przychodu (również, jeżeli  rachunek pochodzi spoza „białej listy” – art.22p ustawy o PIT; 15d – CIT)  – PIT

– odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe w części proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę lub świadczenie  usług której płatność dotyczyła (jeżeli rachunek pochodzi spoza „białej listy” – art.117 ba ordynacji podatkowej) – VAT

 

Możliwość  zgłoszenia do US o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” – 7 dni (w trakcie trwania epidemii 14 dni) od dnia transakcji celem uchronienia się przed negatywnymi konsekwencjami!!!