WAŻNE! #8 z konferencji premiera – dot, jednoosobowych działalności gospodarczych

Jednym z filarów będzie wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, samozatrudnionych i osób pracujących na umowach o dzieło i zlecenie w wysokości przynajmniej 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie będzie jednorazowe. „To często są malutkie zakłady pracy, jednoosobowe firmy (…). To tutaj chcemy przede wszystkim zadziałać, żeby pomóc przejść przez ten okres ludziom, gdzie spodziewamy się, że uderzenie będzie najbardziej dramatyczne” – oświadczył premier Morawiecki.