WAŻNE! #81 obowiązek posiadania terminala płatniczego

Obowiązek posiadania terminala

Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność jest faktycznie wykonywana przy użyciu instrumentu płatniczego (art.22 ustawy nowelizującej, art.19a ustawy prawo przedsiębiorców).

Kogo dotyczy?

– przedsiębiorców, którzy mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży  przy zastosowaniu kas rejestrujących

nie masz kasy, nie masz obowiązku!!!

 

Co Ci grozi za brak możliwości zapłaty w inny sposób jak gotówką?

– brak możliwości zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni za okres, w którym podatnik wnioskował oraz za kolejne 6 miesięcy

– brak możliwości rozliczania za okresy kwartalne (obowiązkowo rozliczenie VAT miesięczne)

 

Co to są instrumenty płatnicze?

zgodnie z ustawa o usługach płatniczych, a za nią uzasadnieniem do ustawy nowelizującej:

– karta,

– wykonanie płatności mobilnej lub

– polecenia przelewu.

 

przepis umożliwia więc objęcie wszelkich form rozliczeń bezgotówkowych, które na kasie mogłyby zostać zakwalifikowane w kategoriach „przelew”, „płatności mobilne”, „karta”, a więc zarówno płatności dokonywanych bez użycia terminala POS, za pomocą polecenia przelewu, kart płatniczych oraz aplikacji płatniczych oraz transakcji inicjowanych na terminalu za pomocą karty lub innych instrumentów mobilnych (aplikacji płatniczych) (z uzasadnienia).