WAŻNE! #9 opieka na dzieckiem do lat 8

Szanowni Państwo,

Rzecznik rządu poinformował, że zasiłek opiekuńczy w związku z epidemią będzie przedłużony o kolejne 14 dni.
Osoby chcące przedłużyć zasiłek opiekuńczy muszą złożyć w ZUS nowe oświadczenie wraz z odpowiednim dokumentem Z-3 (zgodnie ze wcześniejszymi instrukcjami)

 

w związku z pandemią koronawirusa przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 14 dni dla rodziców oraz opiekunów prawnych,
którzy spełniają następujące warunki:

1. opiekują się dzieckiem do lat 8 (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka)

2. są objęci ubezpieczeniem chorobowym (umowa o pracę) lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (umowa zlecenia, przedsiębiorcy)

W celu otrzymania dodatkowego zasiłku konieczne jest wypełnienie oświadczenia (w załączniku) i złożenie go bezpośrednio u pracodawcy, zleceniodawcy a przedsiębiorcy bezpośrednio w ZUS razem z deklaracją Z-3b. Osoby zatrudnione na umowę o pracę oprócz oświadczenia składają zaświadczenie Z-3, zleceniobiorcy zaświadczenie Z-3a. Objaśnienia dotyczące wypełnienia poszczególnych zaświadczeń znajdują się na końcu każdego z nich.

Można podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie było się zobowiązanym pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

W związku z tym, że są to czynności dodatkowe, nie obejmujące standardowych usług księgowo-podatkowych, mogą Państwo złożyć dokumenty osobiście w ZUS lub za naszym pośrednictwem.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo poprzez nasze Biuro uprzejmie informujemy, że kwota za tą usługę wynosi 50,00 zł netto za każdy wniosek.