WAŻNE! #91 Polski Ład a umowa o pracę łączona z umową zlecenia

Prezentujemy poradnik Polski Ład a umowa o pracę łączona z umową zlecenia

Głównym źródłem przychodów w Polsce jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. O czym pamiętać, gdy oprócz umowy o pracę ma się dodatkowe źródło dochodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło? Prezentujemy poradnik Polski Ład a umowa o pracę łączona z umową zlecenia.

Najważniejsze zmiany

  • Polski Ład będzie korzystny dla większości pracowników, którzy otrzymują miesięczne wynagrodzenie do ok. 5,7 tys. zł brutto. Dla dużej grupy podatników, którzy zarabiają miesięcznie do ok. 11,1 tys. zł brutto, powinien pozostać neutralny.
  • Jakie rozwiązania wziąć pod uwagę w ramach podatkowego Polskiego Ładu, kiedy ma się dochody nie tylko z umowy o pracę, ale też z umowy zlecenia lub umowy o dzieło?

Umowa o pracę łączona z umową zlecenia/umową o dzieło – skutki podatkowe

Głównym źródłem przychodów w Polsce jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W sytuacji, kiedy dochody pochodzą nie tylko z umowy o pracę, ale również z umowy zlecenia lub umowy o dzieło, pracownik/zleceniobiorca powinien wziąć pod uwagę:

  • uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek (obecnie 425 zł) – w tym celu pracownik może złożyć oświadczenie (PIT-2) u pracodawcy (nie u zleceniodawcy), u którego zamierza uwzględniać tę kwotę,
  • wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od umowy zlecenia/o dzieło – może zostać złożony zleceniodawcy, o ile roczne dochody podatnika nie przekroczą 30 tys. zł i jednocześnie nie osiąga on innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika,
  • rozporządzenie odraczające pobór zaliczek – stosowane w sytuacji, gdy zaliczki obliczane według zasad roku 2021 są korzystniejsze dla podatnika, a jego miesięczne przychody z konkretnego źródła nie przekraczają kwoty 12,8 tys. zł. Potrąceniu podlegać będzie wówczas podatek w niższej wysokości, tej obliczonej według zasad z 2021 r.,
  • ulga dla klasy średniej – pracownicy, którzy osiągają przychody miesięczne w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł, mają pomniejszaną miesięczną zaliczkę na podatek o kwotę wynikającą z ustawowego wzoru,
  • wniosek o stosowanie wyższej 32 proc. stawki podatku w trakcie roku – w przypadku otrzymywania wynagrodzenia osobno z każdej umowy, w wysokości która nie przekracza progu podatkowego 120 tys. zł, podatnik będzie mieć obliczane zaliczki według stawki 17 proc. Jeżeli jednak w skali roku łączna podstawa opodatkowania przekroczy ten próg, na etapie zeznania będzie on zobligowany do dopłaty podatku. Może tego uniknąć, składając każdemu płatnikowi w trakcie roku wniosek o obliczanie zaliczek według stawki 32 proc.

Szczegóły w poradniku Polski Ład a umowa o pracę łączona z umową zlecenia.

 

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/