WAŻNE! #96 Zmiany w ryczałcie

Od 1 lipca będzie możliwość odliczenia od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Istnieje możliwość odliczenia również składek zapłaconych w okresie od 1stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Składki odliczane są od PRZYCHODU !!!! pomniejszają przychód do opodatkowania a nie podatek. Co oznacza realne oszczędności w wysokości płaconego ryczałtu, a więc np. 3%, 5,5% czy 8,5% od kwot:

przy składce 335,94 zł – odliczenie 167,97 zł od przychodu,

przy składce 559,89 zł – odliczenie 270,95 zł od przychodu,

przy składce 1 007,81 zł – odliczenie 503,91 zł od przychodu.

Podatek za miesiąc grudzień 2022 r. należy wpłacić do dnia 20 stycznia 2023 r. a zeznanie PIT-28 złożyć do dnia 30 kwietnia 2023 r. (ZMIANA TERMINU).

ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA :

I. za okres od lipca do grudnia 2022 – DLA KOGO TA ZMIANA:

dla osób płacących ryczał przynajmniej w wysokości 8,5 %, posiadających koszty i mieszczących się w I progu podatkowym (a najlepiej do 30 tys. dochodu w drugim półroczu – kwota wolna od podatku).

II. za cały rok 2022 – DLA KOGO TA ZMIANA:

dla osób płacących ryczałt w stawce przynajmniej 12%, posiadających niewielkie koszty i mieszczących swoje dochody w I progu podatkowym (do 120 000,00 zł)

 

I. za okres od lipca do grudnia 2022

1. zmiany należy dokonać do 22 sierpnia 2022 roku,

2. można odliczyć od przychodu 50% składek na ub. zdrowotne zapłaconych za I półrocze roku 2022,

3. za II półrocze można skorzystać z kwoty wolnej od podatku, podatku w wysokości 12% w I przedziale od dochodu po odliczeniu wszelkich kosztów

4. nie można się rozliczyć z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

5. należy złożyć dwa zeznania: PIT-28 i PIT-36.

 

II. za cały rok 2022:

1. zmiany należy dokonać w zeznaniu rocznym za rok 2022,

2. składki zdrowotne zostaną przeliczone od dochodu (tak, jak dla skali) i nie będzie można ich odliczyć od podatku,

3. będzie można rozliczyć koszty za cały rok, ale będzie się to wiązało z założeniem podatkowej książki przychodów i rozchodów,

4. będzie można rozliczyć się ze współmałżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

5. należy złożyć tylko jedno zeznanie PIT-36 – NIE MOŻNA WCZEŚNIEJ ZŁOŻYĆ PIT-28

 

Podstawa prawna: art.5 pkt 1 i 2 ustawy nowelizującej: ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dziennik Ustaw – rok 2022 poz. 1265.