Wniosek o przeliczenie zasiłku macierzyńskiego

Jeszcze tylko 1 dzień został na złożenie wniosku o przeliczenie zasiłku macierzyńskiego (rodzicielskiego).

Nowelizacja Kodeksu Pracy związana z wdrożeniem do polskiego prawa dyrektywy w sprawie przejrzystych warunków pracy oraz godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych spowodowała wzrost świadczenia macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz wydłużenie jego wypłaty o 9 tygodni.

Zgodnie z nowymi regulacjami zasiłek za cały okres będzie przysługiwał w wysokości 81,5 % w zamian za dotychczasowe 80 %. Warunkiem jednak w przypadku osób pobierających świadczenie jest złożenie wniosku nie  później jak do dnia 17 maja 2023 r.

Nie ma ustawowego druku do złożenia takiego wniosku. Najważniejsze, żeby taki wniosek złożyć albo do pracodawcy, jeżeli to on wypłaca bezpośrednio świadczenie, albo do oddziału ZUS.