WAŻNE! #95 Zmiany w karcie podatkowej – 01.07.2022

Od dnia 1 lipca 2022 r. podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej mogą obniżyć podatek o kwotę stanowiącą 19% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

270,90 zł x 19% = 51,47 zł – kwota do obniżenia miesięcznej kwoty podatku dochodowego.

Wpłacając podatek od lipca 2022 r. można więc pomniejszyć podatek o składki zapłacone od stycznia do czerwca 2022 r. (nie więcej jak 6 x 51,47 zł).

Do końca lutego 2023 r. należy złożyć roczną deklarację o wysokości zapłaconej i odliczonej od podatku w roku 2022 składki na ubezpieczenie zdrowotne. art.5 pkt 4 ustawy nowelizującej

ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dziennik Ustaw – rok 2022 poz. 1265.